Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

I K89 har du som leietaker tilgang til et stort spekter av service. Her treffer du en rekke virksomheter fra store internasjonale selskaper med sitt norske hovedkontor til små og mellomstore selskaper som representerer et bredt spekter av bransjer. Vi har flere eksempler på grundere som har vokst seg store i våre lokaler – og flere er på god vei.

Mat og drikke

I Karihaugveien 89 finner du kaffeautomater, drikkeautomater i bygget. Vi har også kantine som serverer god og næringsrik mat. Les mer om hva vi kan tilby innenfor mat og drikke.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Kontorutvikling

Vi tilpasser lokalene til ditt behov og bidrar til at du også for mulighet til flytte internt til større lokaler når behovet oppstår. Har du først fått plass i K89 – strekker vi oss langt i å støtte opp under ditt behov.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Interiør

Kontorene er fleksible med hovedsakelig nøytrale farger som lett kan friskes opp med kreative interiørløsninger.  Vi har et nært samarbeide med effektive og dyktige interiørarkitekter.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Servicesenteret

Vårt fulltids bemannede Site Manager bidrar til at våre leietakere kan ha en effektiv hverdag. Servicesenteret kan bidra med en lang rekke tjenester som telefonsentral, postmottak, bestillinger av ulik art, besøksmottak med mere.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Møteromssenter med auditorium

Møteromsenteret består av 8 møterom utstyrt med AV utstyr til fri benyttelse for våre leietakere. I tillegg har auditoriet kapasitet til ca 80 deltagere og er meget godt egnet til større arrangementer. Kantina kan levere mat til både møter og større arrangementer i auditoriet.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Avfallshåndtering og miljø

Vi arbeider hardt hver dag for å forbedre vårt miljøarbeid. Bygget er miljøsertifisert og utstyrt med miljøstasjoner og sorteringsløsninger. Det er i tillegg gjort større investeringer med tanke på å redusere strømforbruket.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Parkering for El-bil, bil og sykkel

Kommer du fra sentrale Oslo eller nordfra unngår du kø og bomstasjoner til jobb. Det er godt med parkering for ansatte og besøkende. For de spreke har vi selvfølgelig sykkelparkering og garderober. Elbilplasser med lademulighet er også tilgjengelig.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Profilering

Bygget ligger godt synlig ved E6. Her passerer det ca 98 tusen biler i døgnet og er en av Norges mest trafikkerte veier. Våre større og langsiktige leietakere har valgt å utnytte muligheten ved å profilere seg på fasaden.

Les mer om beliggenheten
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Trening

En effektiv arbeidshverdag bør inneholde sosiale aktiviteter og trening. Bygget har mange sosiale soner for uformelle møter og eget treningsrom til fri benyttelse for våre leietakere.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes

Lager- og Posttjenester

Alle våre leietakere har egne postkasse. Vårt servicesenter tar gjerne mot dine større varer og pakker hvis ansatte på kontoret skulle være på reise. En rekke mindre lager kan også leies.

Les mer
Fullservice i ordets rette forstand – rom for å lykkes