Parkering

Vi har rikelig med parkeringsplasser på Karihaugveien 89. Våre leietakere leier nødvendige antall plasser, og parkerer etter et «fri flyt»-prinsipp (ingen har faste plasser). Per i dag har vi 6 parkeringsplasser med lademuligheter for elbil. Vi oppfordrer våre leietakere som har behov for lading til å flytte bilen etter at bilen er ladet til et tilfredsstillende nivå, slik at alle våre elbileiere får anledning til å lade i løpet av dagen.

Dere finner også parkeringsmuligheter for sykkel og motorsykkel ved inngangspartiet til Karihaugveien 89.

 

    Kontakt oss

    OroEiendom ASKronprinsesse Märthas plass 1Postboks 1921 Vika0125 Oslo