N&K Spedition AS

I fra vår oppstart 1. juni 2007, og fram til i dag har vi vært etablert i Karihaugveien 89. Lokalene har vært godt tilrettelagt for vår vekst fra to ansatte til tolv. En kombinasjon av sentral plassering, fleksible arealløsninger, samt gode fellesområder har hele veien ivaretatt våre ulike behov igjennom årene. Vi valgte sist år å forlenge leieavtalen vår, og ser fram i mot ett videre godt samarbeid de neste årene.