Leietakerinformasjon

Disse sidene skal gi våre eksisterende leietakere enkel tilgang til nyttig og nødvendig informasjon om K89. Informasjon som ikke finnes her finnes i Servicesenteret.

Les mer;  Servicesenteret

Les våre interne nyheter her

Brukerhåndbok

Byggets brukerhåndbok og brukerveiledning for temperaturregulering kan leses her.

Les mer
Leietakerinformasjon

Møterom og booking

Informasjon om møterommene og auditoriet, samt booking ligger her.

Les mer
Leietakerinformasjon

Mat og drikke

AB Solutions driver kantinen for oss.

Les mer
Leietakerinformasjon

Avfallshåndtering og miljø

Les mer
Leietakerinformasjon

Brannsikkerhet

Branninstrukser etc.

Les mer
Leietakerinformasjon

Parkering

Kort informasjon om bruk av parkeringsplassene.

Les mer
Leietakerinformasjon

Trimrom og garderober

Trimrom og garderober kan ikke bli brukt for ofte.

Les mer
Leietakerinformasjon