Energirapport 2017

Vil først benytte anledningen til å ønske alle våre leietakere et godt nytt år!

Vedlagt finner dere vår energirapport for 2017. Energirapporten skal gi våre relasjoner et lite innblikk i hvordan vi arbeider med å redusere energiforbruket på bygget. Det skal også bidra til vår egen og våre kunders bevisstgjøring av at mange små bidrag i hverdagen bidrar til å redusere forbruket. Dette sparer alle økonomisk på, og ikke minst reduserer miljøbelastningen. Vi har historikk fra de senest år og kan derfor med stor nøyaktighet se resultater av utviklingen av forbruket og dermed resultater av de tiltak som blir gjort.

Energirapport 2017