Brannsikkerhet

Det er viktig at alle leietakere setter seg godt inn i rutinene som er beskrevet i vedlagte brannmappe.

http://www.k89.no/wp-content/uploads/2017/08/Brannmappe-K9-oppd.-feb.-2017-1.pdf